Algemene-leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Lindeman Schuttingen

 • De offerte is prijsvast tot maximaal 30 dagen na aanbiedingsdatum (typefouten voorbehouden).

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden

  producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van

  veranderingen in de btw-tarieven.

 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn incl. btw tenzij anders

  aangegeven en excl. transportkosten.

 • De grond moet ontdaan zijn van puin, bestrating, boomstronken, wortels, afgebroken palen,

  funderingen e.d., bij het plaatsen van een schutting.

 • Er dient bij plaatsing van een schutting rekening gehouden te worden met parkeerplek voor een

  combinatie (bus met aanhangwagen) van 20 meter.

 • Aan weerzijden van de scheiding dient men 25 cm ruimte te creëren voor het plaatsen van de

  schutting (maximaal 50 cm breed).

 • Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade toegebracht aan kabels c.q. leidingen tijdens

  werkzaamheden.

 • In bijna alle gevallen blijft er vrijgekomen zand over na het plaatsen van een schutting, u dient

  dit zelf op te ruimen hetzelfde geld voor bestrating wij zijn niet verantwoordelijk voor het

  herbestraten.

 • Mochten er toch extra werkzaamheden nodig blijken te zijn, dan zullen deze in overleg rekening

  worden gebracht.

 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de

  ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 • Bij afzien van de opdracht binnen 7 werkdagen na ondertekenen van offerte melden, anders wordt er een vergoeding in rekening gebracht van 15% van het factuurbedrag.

 • Wij geven 10 jaar garantie op het betonsysteem en 3 jaar op houtrot (mits het vrij van aarde blijft), scheuren en uitvallende knoesten vallen hier niet onder.

 • Kalkuitslag en kleurverschillen vallen niet onder de garantie.

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen volledig en duidelijk schriftelijk

  kenbaar worden gemaakt nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Dit binnen 14 dagen bij de ondernemer na uitvoering van werkzaamheden. Na deze termijn worden geen klachten in behandeling genomen. Een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 • Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele stormschade.

 • Wij behouden ons het recht dat tijdens weersveranderingen, (regen, sneeuw, storm en hitte)

  werkzaamheden te verzetten in overleg met de opdrachtgever.

 • Wij behouden ons het recht tijdens ziekte de werkzaamheden te verzetten in overleg met de

  opdrachtgever.

 • Er dient te alle tijden stroom aanwezig te zijn.